Trẻ
Du học

Công bố học bổng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary

NGỌC TRANG - 10:30 07/02/2020
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Đối với chương trình Ngôn ngữ và Văn hoá Hung-ga-ri

Thời gian của chương trình: 10 tháng, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021. Số lượng: Tối đa 20 suất.

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 11/3/2020 theo giờ Hungary.

Đối với chương trình Ngôn ngữ và Nghiên cứu Hung-ga-ri

Thời gian của chương trình: 10 tháng, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021; Số lượng: Tối đa 40 suất.

Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 04/3/2020 theo giờ Hungary.

Ứng viên tìm hiểu thông tin chi tiết trong các tài liệu đính kèm hoặc liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế qua email: pthvan@moet.gov.vn.

Ngọc Trang

Bình luận của bạn đọc