Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh

NGỌC TRANG - 15:00 09/04/2019
Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh

Các cơ quan và giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 1 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt (Hà Nội) trước ngày 20/4/2019 và 1 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục C1 trước ngày 30/4/2019.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, RELC sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển đi học khóa học “Certificate in English Language Teaching-Secondary (CELT-S)” từ ngày 22/7/2019-27/2/2020 tại Trung tâm.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan cử ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Ngọc Trang

Bình luận của bạn đọc