Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh

Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh

GD&TĐ - Theo Thông báo của Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RELC) đặt tại Singapore, năm 2019, RELC sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên tiếng Anh giảng dạy tại các trường trung học của Việt Nam...

Các cơ quan và giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 1 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt (Hà Nội) trước ngày 20/4/2019 và 1 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục C1 trước ngày 30/4/2019.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, RELC sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển đi học khóa học “Certificate in English Language Teaching-Secondary (CELT-S)” từ ngày 22/7/2019-27/2/2020 tại Trung tâm.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan cử ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Ngọc Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận