Đố vui

Đánh răng huýt sáo

Đánh răng huýt sáo

Buổi sáng khi thức dậy, ông Kiều đi đánh răng, nhưng tại sao cùng lúc đó lại có thể nghe thấy tiếng ông huýt sáo?