Bản in

Địa phương

Thứ Tư, 23/10/2013 14:44

Triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học

Triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức tập huấn về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non 63 Sở GD&ĐT.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức tập huấn về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non 63 Sở GD&ĐT.

Nước sạch và vệ sinh môi trường rất quan trọng trong trường học
Nước sạch và vệ sinh môi trường rất quan trọng trong trường học

Đợt tập huấn tập trung vào 4 nội dung: Đánh giá thực trạng về công tác vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh và việc cung cấp nước, nguồn nước và việc sử dụng nước trong các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay; Phổ biến tuyên truyền về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường qua các hình thức truyền thông; Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác về nước sạch và vệ sinh hiện nay trong các cơ sở giáo dục mầm non; Tập huấn nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, kĩ năng và cách giữ gìn, sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tham gia tập huấn, khu vực phía Bắc gồm 27 Sở GD&ĐT, thời gian từ ngày 14 - 15/11 tại Hà Nội.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 16 Sở GD&ĐT tham gia tập huấn từ ngày 22 - 23/11 tại Đà Nẵng.

Khu vực phía Nam gồm 20 Sở GD&ĐT, tham gia tập huấn từ 28 - 29/11 tại TPHCM.

Đây là hoạt động nhằm triển khai các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học; nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh môi trường, cải thiện, nâng cấp, bảo quản và giữ gìn nguồn nước sạch trong nhà trường góp phần nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN