Bản in

Địa phương

Thứ Ba, 29/10/2013 10:50

Toàn ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày về nguồn

Toàn ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày về nguồn

(GD&TĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn 23/11 năm 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ với di sản Việt Nam - Hành trình về với thiên nhiên”.

(GD&TĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn 23/11 năm 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ với di sản Việt Nam - Hành trình về với thiên nhiên”.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TCCN tuyên truyên và phối họp vói các ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động trong khoảng thời gian 18/11/2013 - 23/11/2013. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, chăm sóc di tích lịch sử văn hoá tại địa phương.

Các Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng và di tích nhằm nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử và giá trị các di sản văn hóa của địa phương. Hướng dẫn học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc các khu di sản thiên nhiên tại địa phương; chỉ đạo và kiểm tra tình hình chăm sóc các di tích văn hóa của các trường, tổ chức hoạt động tại địa điểm đã nhận chăm sóc theo bàn giao của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các hoạt động được triển khai đảm bảo tính tiết kiệm, an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia, tạo không khí vui tươi trong các nhà trường.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN