Bản in

Địa phương

Thứ Sáu, 1/11/2013 21:26

Thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

(GD&TĐ) - Sau khi trao đổi về nghiệp vụ với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành hướng dẫn một số nội dung cụ thể về thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

(GD&TĐ) - Sau khi trao đổi về nghiệp vụ với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành hướng dẫn một số nội dung cụ thể về thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, mức trợ cấp một lần được tính bằng lương hưu tháng 10/2013 x 10% x số năm được tính trợ cấp.

Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn). Thời gian tính hưởng trợ cấp nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng thì tính bằng 1/2 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm.

Trường hợp đã từ trần từ ngày 1/1/2012 đến trước ngày 15/10/2013 (ngày Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nhưng chưa được giải quyết thì tính điều chỉnh mức lương hưu đến tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

Trường hợp từ trần kể từ ngày 15/10/2013 trở đi mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nhưng chưa được giải quyết thì lấy mức lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định mà từ ngày 1/1/2012 trở đi được hưởng lại lương hưu nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì lấy mức lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

Nhà giáo đang hưởng lương hưu và thân nhân nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 1/1/2012 trở đi: Lập hồ sơ theo quy định nộp cho BHXH huyện nơi đang hưởng lương hưu. Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của cơ quan BHXH để đến nhận quyết định hưởng trợ cấp và tiền trợ cấp.

Hải Bình

TIN LIÊN QUAN