Bản in

Địa phương

Thứ Tư, 23/10/2013 17:57

Tháng 12/2013, thêm đối tượng sinh viên được miễn học phí

Tháng 12/2013, thêm đối tượng sinh viên được miễn học phí

(GD&TĐ) - Sinh viên ĐH, CĐ, học viên sau ĐH trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được miễn học phí và ở KTX miễn phí. Đó là một nội dung trong Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mới được Chính phủ ban hành.

(GD&TĐ) - Sinh viên ĐH, CĐ, học viên sau ĐH trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được miễn học phí và ở KTX miễn phí. Đó là một nội dung trong Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mới được Chính phủ ban hành.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, với mức ưu đãi, hỗ trợ đào tạo ở trong nước, sinh viên CĐ ngoài được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí còn được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,0 mức lương nếu xếp loại học lực khá.

Sinh viên đào tạo trình độ ĐH được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2,5 mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 mức lương nếu xếp loại học lực khá.

Đồng thời, xem xét tuyển chọn đi thực tập 6 tháng ở nước ngoài nếu năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực khá trở lên. Mọi chi phí thực tập ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm. Được chuyển tiếp học cao học và làm nghiên cứu sinh ở trong nước và nước ngoài nếu tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên. Được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan, tồ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, không phải qua thời gian thử việc nếu tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; được giữ nguyên lương trong thời gian đào tạo...

Hỗ trợ kinh phí bằng 30 lần mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức đối với một công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI.

Giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Sinh viên ĐH, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở ngoài nước được cấp 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đối với sinh viên và nghiên cứu sinh; 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đối với học viên cao học trong quá trình học để đi và về Việt Nam; được cấp lệ phí làm hộ chiếu, visa; cấp sinh hoạt phí bằng 1,2 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các Đề án đào tạo của Chính phủ Việt Nam...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2013.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN