Bản in

Địa phương

Chủ Nhật, 24/11/2013 06:26

Quy định nội dung, hình thức giáo án

Quy định nội dung, hình thức giáo án

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa đưa ra những quy định chung về nội dung, hình thức giáo án của giáo viên trung học.

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa đưa ra những quy định chung về nội dung, hình thức giáo án của giáo viên trung học.

Sở này nhấn mạnh, tất cả giáo viên lên lớp dạy đều phải có giáo án. Khâu soạn giáo án đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng và hiệu quả của giờ dạy. Do vậy, giáo viên phải sắp xếp thời gian và đầu tư công sức thích đáng cho khâu soạn bài.

Mặc dù khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn bài và giảng dạy nhưng bài soạn vẫn phải được in ra giấy, ghim thành tập để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra.

Người chịu trách nhiệm quản lý việc soạn giáo án của giáo viên là hiệu trưởng. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng sao chép giáo án để đối phó.

Giáo án của mỗi giáo viên phải có các nội dung cơ bản sau: Ngày tháng năm soạn; tiết, tên bài dạy; mục tiêu; chuẩn bị của giáo viên và học sinh; phương pháp; tiến trình giờ dạy; rút kinh nghiệm.

Với giáo án thực hiện tiết kiểm tra, Sở yêu cầu cần soạn theo hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá. Với giáo án dạy nghề phổ thong và các loại giáo án đặc thù khác, có thể soạn theo đặc trưng bộ môn. Tuy nhiên, phải đảm bảo các nội dung, yêu cầu cơ bản trên.

Lập Phương