Bản in

Địa phương

Thứ Sáu, 22/11/2013 12:55

Mở rộng việc học văn hóa kết hợp với học nghề

Mở rộng việc học văn hóa kết hợp với học nghề

(GD&TĐ) - Hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình học văn hóa kết hợp với học nghề cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ được Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức tháng 3/2014.

(GD&TĐ) - Hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình học văn hóa kết hợp với học nghề cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ được Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức tháng 3/2014.
 
Hội thảo nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đạt được khi thực hiện mô hình học văn hóa kết hợp với học nghề. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp để mở rộng việc học văn hóa kết hợp học nghề, góp phần thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau THCS.

Chuẩn bị cho hội thảo, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT báo cáo đánh giá quá trình thực hiện việc học văn hóa kết hợp với học nghề trong trung tâm GDTX; bao gồm: Chương trình học, thời gian học, các biện pháp quản lý, cách thức tổ chức dạy học, tính hiệu quả; đánh giá việc thực hiện chương trình, các chế độ chính sách và các biện pháp thu hút người học;

Đánh giá hiệu quả, tính phù hợp của việc học văn hóa kết hợp với học nghề; tỷ lệ người học có việc làm sau khi học xong. Đồng thời, tóm tắt những ưu điểm và hạn chế, tồn tại khi thực hiện việc học văn hóa kết hợp với học nghề; bài học kinh nghiệm, nguyên nhân thành công và hạn chế.

Báo cáo cũng nêu rõ kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương đối với công tác tham mưu, quản lý chỉ đạo, xây dựng cơ chế chính sách, sự phối hợp giữa các đơn vị, ban, ngành, công tác thanh tra, kiểm tra trong thực hiện mô hình này.

Lập Phương