Bản in

Địa phương

Thứ Ba, 21/5/2013 18:48

Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục

Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục

(GD&TĐ) - Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2013), Bộ GD&ĐT đề nghị các  Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục bằng những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ cở phát động phong trào thi đua học tập lời dạy của Bác.

(GD&TĐ) - Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2013), Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục bằng những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ cở phát động phong trào thi đua học tập lời dạy của Bác.

Hình thức tổ chức có thể thông qua Lễ phát động (tùy theo điều kiện cụ thể các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục bố trí tổ chức trong khoảng thời gian tháng 5/2013) hoặc tổ chức Lễ kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp cùng các hoạt động của mỗi cơ sở giáo dục với nội dung tổng kết phong trào, biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Nội dung kỷ niệm hướng đến việc quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng gửi cho Ngành đến từng cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong cả nước. Trong đó đặc biệt chú ý nội dung: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt (...) phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển  hình tiên tiến, các gương “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ sở giáo dục trong toàn ngành tổ chức phát động phong trào thi đua theo tinh thần vận dụng sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; xây dựng kế hoạch triển khai.

Nội dung các bức Thư của Bác Hồ gửi ngành Giáo dục truy cập tại website của Bộ theo địa chỉ: www.moet.gov.vn. 

Lập Phương