Bản in

Địa phương

Chủ Nhật, 6/10/2013 18:25

Kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia

Kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia

(GD&TĐ) - từ 15/10/2013 đến 30/1/2014, ngành Giáo dục TPHCM sẽ thành lập đoàn kiểm tra công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

(GD&TĐ) - từ 15/10/2013 đến 30/1/2014, ngành Giáo dục TPHCM sẽ thành lập đoàn kiểm tra công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Sau khi kiểm tra, rà soát, nếu có trường mầm non không giữ vững các điều kiện tương ứng với chuẩn và không phát huy kết quả đã đạt, Phòng GD&Đ cần có văn bản báo cáo về Sở GD&ĐT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Để thực hiện tốt quy trình công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các Phòng GD&ĐT kiểm tra rà soát lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia 5 năm (mức độ 1; mức độ 2), kể từ ngày ký quyết định công nhận, lập danh sách và thông báo đến các đơn vị có kế hoạch tự kiểm tra đánh giá. Các trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia 5 năm tiến hành tự kiểm tra đánh giá

Sở này cũng vừa ban hành hướng dẫn quy trình công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia với 3 bước.

Bước 1: Trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia 5 năm phải tự kiểm tra đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2; báo cáo Nếu thấy trường vẫn duy trì chất lượng đạt chuẩn theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản đề nghị UBND quận, huyện tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá.

Bước 2: Đoàn kiểm tra cấp quận, huyện tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã. Nếu thấy trường vẫn đạt các chuẩn theo quy định, Chủ tịch UBND cấp quận, huyện làm văn bản đề nghị UBND cấp thành phố tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá.

Bước 3: Đoàn kiểm tra cấp thành phố tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá của cấp xã và cấp quận, huyện. Nếu thấy trường vẫn duy trì chất lượng, Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN