Bản in

Địa phương

Thứ Hai, 11/11/2013 11:29

Khánh Hòa: HS thực hiện tốt phòng chống sốt xuất huyết được cộng điểm

Khánh Hòa: HS thực hiện tốt phòng chống sốt xuất huyết được cộng điểm

(GD&TĐ) - Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến ngày 15/12/2013, sẽ phát 50.000 phiếu theo dõi sự chung tay tham gia của học sinh trong việc xử lý bọ gậy tại hộ gia đình.
HS tham gia làm vệ sinh trường lớp
HS tham gia làm vệ sinh trường lớp

(GD&TĐ) - Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến ngày 15/12/2013, sẽ phát 50.000 phiếu theo dõi sự chung tay tham gia của học sinh trong việc xử lý bọ gậy tại hộ gia đình.

Việc huy động học sinh cùng tham gia phòng chống bệnh sốt xuất huyết nhằm tăng cường lực lượng năng động của xã hội vào công tác phòng chống dịch bệnh. Trạm y tế xã/phường/thị trấn sẽ tập huấn cho học sinh về cách thức diệt bọ gậy. Học sinh nào tham gia tốt sẽ được tuyên dương trước trường hoặc cộng điểm vào môn giáo dục công dân.

Ứớc tính, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 50% số hộ gia đình có con em theo học ở cấp 1 và cấp 2 tại địa phương. Nếu cùng phối hợp và huy động được lực lượng này cùng tham gia xử lý bọ gậy tại mỗi hộ gia đình thì hiệu quả của công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết sẽ đạt được kết quả cao theo mong muốn.

Lập Phương