Bản in

Địa phương

Thứ Sáu, 25/10/2013 13:37

Bộ GD&ĐT gợi ý hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong ngành Giáo dục

Bộ GD&ĐT gợi ý hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong ngành Giáo dục

(GD&TĐ) - Năm 2013, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sẽ có chủ đề "Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

(GD&TĐ) - Năm 2013, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sẽ có chủ đề "Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng

Theo hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục năm 2013, Bộ GD&ĐT gợi ý, có thể tổ chức Ngày này dưới các hình thức: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mít tinh, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, triển lãm;

Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,...; tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật bằng các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn theo chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2013; biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng kịch bản, video,clip... về các tình huống, thông qua đó giáo dục ý thức sổng, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các đơn vị cũng có thể tùy theo tình hình thực tiễn triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ GD&ĐT, của các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục...

Thời gian triển khai từ ngày 4/11/2013 đến ngày 10/11/2013; trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 9/11/2013.

Thông tin chi tiết về kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" trong ngành Giáo dục năm 2013 xem TẠI ĐÂY

Lập Phương