Địa phương

Hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ

Hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ

GD&TĐ - Kết quả nghiên cứu “Hỗ trợ thúc đẩy GD cha mẹ thông qua môi trường chăm sóc, GD gia đình cho trẻ từ 0 – 5 tuổi” do Vụ GD MN tổ chức thực hiện dưới sự hỗ trợ của UNICEF được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố cho thấy, 100% cha mẹ có con học tại trường MN đều tin tưởng và thực hiện tốt các nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong chăm sóc, GD trẻ.