Địa phương

Cùng địa phương gỡ khó

Cùng địa phương gỡ khó

GD&TĐ - Năm 2019 là năm chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện chương trình và SGK mới đối với lớp 1. Quá trình này đòi hỏi các địa phương không chỉ đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mà còn phải tập trung nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt đội ngũ nhà giáo về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tâm tư của giáo viên vùng cao

Tâm tư của giáo viên vùng cao

GD&TĐ - Qua khảo sát của Phòng GD&ĐT về năng lực đội ngũ GV toàn huyện Si Ma Cai (Lào Cai) năm học 2017 - 2018 cho thấy vẫn còn không ít GV hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ cần được bồi dưỡng. Tổng số GV hạn chế về chuyên môn (do GV tự đánh giá) có 128/403 GV, chiếm 31,7% trong đó hạn chế về kiến thức có 15 GV, năng lực 33 GV, phương pháp 48 GV, ngôn ngữ 32 GV.