Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

ĐH Đà Nẵng: Tập huấn đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

Phương Ánh - 26/06/2020, 14:37 GMT+7 | Giáo dục
150 đại biểu từ 43 trường Đại học, Cao đẳng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam tham gia khóa tập huấn.150 đại biểu từ 43 trường Đại học, Cao đẳng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam tham gia khóa tập huấn.

Khoảng 150 đại biểu đến từ 43 trường Đại học, Cao đẳng của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam dự Hội thảo.

Tại khóa tập huấn, học viên được các chuyên gia cung cấp, chia sẻ những thông tin, tri thức mới nhất, cập nhật, bổ ích về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận; nắm bắt quy trình xây dựng chương trình đào tạo, thực hành làm việc nhóm các kĩ năng xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các học phần; thực hành phân tích, sử dụng các công cụ kiểm soát (ma trận kỹ năng, đề cương chi tiết học phần, bản mô tả chương trình đào tạo, các công cụ kiểm tra đánh giá…) đo lường đánh giá mức độ hoàn thành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra học phần đối với người học...

Mục tiêu của đợt tập huấn là xây dựng được chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu kiểm định; kiểm định thành công chương trình đào tạo của đơn vị; có năng lực và thành thạo các công cụ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

Mục tiêu của đợt tập huấn là xây dựng được chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu kiểm định.

Phát biểu tại khóa tập huấn, PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho hay, trong hoạt động đảm bảo chất lượng và nhất là theo các tiêu chí kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế hiện nay là chương trình đào tạo phải được xây dựng, đánh giá và liên tục cải tiến để đáp ứng được các chuẩn đầu ra thích ứng với nhu cầu của nhà trường, nhà tuyển dụng và xã hội, hội nhập và cập nhật tri thức tiên tiến, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đem lại những thay đổi mạnh mẽ, chưa từng có trên thế giới.

Còn PGS.TS Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh: Chất lượng đào tạo của Cơ sở giáo dục Đại học phụ thuộc vào chất lượng của các chương trình đào tạo; chất lượng của các chương trình đào tạo được thể hiện qua chất lượng của các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo mà có thể xem như là “Hợp đồng” giữa Trường/Khoa với người học.

Để đảm bảo chất lượng các học phần, giảng viên cần đo lường đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra học phần của người học. Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo cũng như giải trình với xã hội thì Trường/Khoa cần đo lường mức độ đạt các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học. 

Trên cơ sở đó thực hiện rà soát, không ngừng cập nhật, cải tiến các chương trình đào tạo theo yêu cầu của xã hội. Đặc biệt là các yếu cầu của nhà tuyển dụng lao động là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, giúp cho trường đại học thực sự đào tạo cái mà xã hội cần.

Khóa tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 28/6.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm