Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đầu tư thích đáng cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Hải Bình - 27/06/2020, 06:50 GMT+7 | Bạn đọc

Nhà nước có chính sách đầu tư thích đáng về ngân sách cho GD-ĐT để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa GDPT, Bộ GD&ĐT đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các đề án bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện, thực hiện Chương trình GDPT mới bao gồm:

Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDPT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 8/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025; trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối vốn đầu tư phát triển, nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương để thực hiện.

Để thực hiện Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Bộ GD&ĐT đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, trong đó dự kiến ngân sách Nhà nước hàng năm sẽ được bố trí để hỗ trợ đào tạo cho các giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn trong các cơ sở giáo dục theo lộ trình.

Ngoài ra, để huy động thêm nguồn lực cùng với ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Bộ GD&ĐT đề xuất vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới thực hiện Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT (RGEP) và Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Mục tiêu của 2 dự án này nhằm tăng cường năng lực các trường ĐH sư phạm để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, phát triển chuyên môn thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT.

Về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng văn bản pháp quy liên quan, xây dựng chương trình, tài liệu giáo trình, bồi dưỡng đội ngũ cốt cán và kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ. Địa phương xây dựng các kế hoạch phù hợp với điều kiện của địa phương; xây dựng nguồn lực để bảo đảm thực hiện, trong đó cụ thể hóa các nguồn tài chính gửi Bộ Tài chính tổng hợp và cân đối theo Luật Ngân sách hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm