Cười

Phát khóc vì truyện cười

Phát khóc vì truyện cười

Ông nọ từ trong một tòa báo đi ra, tay cầm tờ báo biếu và rưng rưng nước mắt. Một người thấy vậy liền hỏi ông:

Ăn kiêng

Ăn kiêng

Thưa bác sĩ - người đàn ông nặng khoảng hơn một tạ nói - tôi đã thử theo tất cả các chế độ ăn kiêng mà tôi vẫn không sao giảm được. Tôi rất mặc cảm về chuyện này.

Tin tiêu điểm