Bản in

Công nghệ

Thứ Năm, 18/6/2015 08:10

Trộm ngán nhất xe ga nào?

Những 'tiểu xảo" như vặt trộm IC, khoắng đồ trong cốp hay phá khóa rồi đấu điện nổ máy chạy không áp dụng được với các mẫu xe ga Vespa và Piaggio do công nghệ an toàn ít người biết được trang bị kỹ lưỡng cho mẫu xe này.
Trộm ngán nhất xe ga nào?
Những 'tiểu xảo" như vặt trộm IC, khoắng đồ trong cốp hay phá khóa rồi đấu điện nổ máy chạy không áp dụng được với các mẫu xe ga Vespa và Piaggio do công nghệ an toàn ít người biết được trang bị kỹ lưỡng cho mẫu xe này.

Theo autopro

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT