Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chú trọng giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm, nâng cao đạo đức nhà giáo

Hải Bình - 28/03/2020, 06:50 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Đối với đội ngũ giáo viên và sinh viên sư phạm, Bộ GD&ĐT đã và đang tập trung vào một số giải pháp sau:

Ban hành Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Theo đó, để nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo:

Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức; Hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra; Tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; Xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm; Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục.

Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong đó có quy định về phẩm chất đạo đức nhà giáo; Xây dựng chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; rà soát, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

Bộ GD&ĐT cũng quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với khối ngành sư phạm và chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên gắn với chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trong đó chú trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm