"Lớp học làm người" - sự cho đi sẽ còn mãi

"Lớp học làm người" - sự cho đi sẽ còn mãi

GD&TĐ - Với tác giả Huỳnh Hoàng Thành, khi viết “Lớp học làm người” để lan tỏa việc làm tốt của cô giáo Thiết, để mọi người cùng chung tay lo cho các em được tốt hơn, giúp các em biết đến con chữ, sống thành người tốt.
Phóng viên Nguyễn Đức Nhật - tác giả bài viết "Lớp học miễn phí của vợ chồng A Kâm".

Mong có nhiều chính sách hỗ trợ thầy trò vùng khó

GD&TĐ - Phóng viên Nguyễn Đức Nhật (Báo Thanh niên) - tác giả bài viết “Lớp học miễn phí của vợ chồng A Kâm” mong muốn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thầy trò vùng khó, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số.