Bản in

Chính trị

Thứ Năm, 20/7/2017 18:55

Hải Phòng được bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ông Nguyễn Văn Tùng (bên trái) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng hoa các cấp phó và thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.Ông Nguyễn Văn Tùng (bên trái) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng hoa các cấp phó và thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, tại Quyết định 1039/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hà Công Tuấn, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Minh Phong