Bản in

Chính sách

Chủ Nhật, 19/5/2019 07:21

Nâng lương trước thời hạn

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, năm học 2013 - 2014 và năm học 2016 - 2017 đạt lao động tiên tiến. Năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 đạt danh hiệu Chiến si thi đua. Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn không và nếu được thì sẽ được nâng lương trước thời hạn mấy tháng? Trần Phương (tranphuong***gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn: Điều kiện và chế độ được hưởng: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được xét để nâng lương trước thời hạn. Tuy nhiên, để được nâng lương trước thời hạn còn phụ thuộc vào quy chế của cơ quan, đơn vị công tác.

Lưu ý: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm