Từ 1/1/2020, lao động qua học nghề được hưởng lương cao hơn