Chấm dứt tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C từ 15/1/2020