Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ chuyển vùng

GD&TĐ - 25/03/2020, 06:24 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Tôi có quyết định chuyển khỏi vùng khó khăn và thời gian công tác là 15 năm. Vậy tôi được hưởng chế độ chuyển vùng như thế nào? Hoàng Thị Lượng (hoangluong***@gmail.com)

* Trả lời: Tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK) chi trả.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK).

Điểm C Khoản 2 Điều 15 Nghị định trên có nêu: Đối với trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK) thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trả lương khi đối tượng chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK) chi trả.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm