Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bến Tre đưa ra 3 tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1

Hải Bình - 22/03/2020, 11:37 GMT+7 | Giáo dục
Bến Tre đưa ra 3 tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1. Ảnh minh họa/internetBến Tre đưa ra 3 tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1. Ảnh minh họa/internet

Với tiêu chí 1: Sách giáo khoa phù hợp với việc học của học sinh, UBND tỉnh đưa ra những yêu cầu cụ thể như sau:

Thứ nhất: Bố cục rõ ràng, trình bày hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh.

Thứ 2: Kênh chữ chọn lọc; kênh hình rõ ràng, chính xác, có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Thứ 3: Hình thức thể hiện sinh động, khuyến khích học sinh học tập tích cực, kích thích học sinh tư duy độc lập, sáng tạo, phát huy tiềm năng mỗi học sinh.

Thứ 4: Nội dung các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa có nhiều hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh dễ tìm tòi kiến thức mới để đạt được mục tiêu bài học.

Thứ 5 Có các hoạt động phân hóa học sinh theo năng lực, phẩm chất, tăng cường trải nghiệm thực tiễn, đảm bảo tất cả học sinh đều tiếp cận bài học dễ dàng.

Với tiêu chí 2: Sách giáo khoa phù hợp với việc dạy của giáo viên và việc hỗ trợ của cha mẹ học sinh, những yêu cầu cụ thể gồm:

Nội dung, cấu trúc bài học/chủ đề trong sách giáo khoa tạo thuận lợi cho giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực;

Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề giúp giáo viên dễ dàng vận dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên; thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Sách giáo khoa có nội dung được tích hợp kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết nội dung bài học với thực tiễn địa phương;

Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề tạo thuận lợi cho phụ huynh phối hợp với giáo viên trong việc hỗ trợ học tập, giáo dục học sinh.

Tiêu chí 3: Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, những yêu cầu cụ thể được UBND tỉnh đưa ra như sau:

Ngôn ngữ diễn đạt và cách thức thể hiện nội dung sách giáo khoa gần gũi với đời sống văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý,… của địa phương. Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề có tính linh hoạt, dễ điều chỉnh để phù hợp với năng lực của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương;

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề thuận lợi cho giáo viên, tổ/nhóm chuyên môn bổ sung những nội dung, hoạt động giáo dục sát với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa khi triển khai bảo đảm được việc khai thác, sử dụng tốt, hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương;

Sách giáo khoa có chất lượng tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) với giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai hướng dẫn này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng dẫn này và quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT. 


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm