Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

An Giang: Triển khai dạy bài mới qua internet và truyền hình cho học sinh THCS, THPT

Minh Châu - 31/03/2020, 12:39 GMT+7 | Giáo dục
Lớp học trực tuyếnLớp học trực tuyến

Ngay từ những ngày đầu khi học sinh vừa nghỉ học, việc dạy học qua internet và trên truyền hình được Sở GD&ĐT An Giang hướng dẫn các trường triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nội dung dạy học ở thời điểm này chỉ tập trung chủ yếu vào ôn tập, hệ thống kiến thức trong chương trình học kỳ một, năm học 2019-2020.

Giải pháp giúp HS hoàn thành nhiệm vụ

Sở GD&ĐT An Giang đã xác định, việc dạy học qua internet và trên truyền hình vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp nhằm giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ dạy học, học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đặc biệt ngay sau Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 và hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh không thể đến trường, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các phòng GDĐT, trường THPT và cơ sở giáo dục có học viên hệ giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh để triển khai nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT về dạy học qua internet và trên truyền hình.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT An Giang, Sở đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch tăng cường dạy học qua internet và trên truyền hình. Về nội dung, dạy học bài mới trong chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho tất cả các khối lớp cấp THCS và THPT. Mặc dù hiện tại có những khó khăn, song vẫn phải triển khai thực hiện, vừa làm vừa tìm cách tháo gỡ.

Tích cực dạy trên truyền hình

Về dạy học qua internet, Sở chỉ đạo các trường phê duyệt kế hoạch giảng dạy, lịch học trước khi triển khai thực hiện. Lịch học đảm bảo vừa sức với học sinh và giáo viên trong tuần, được nhà trường gửi đến cha mẹ học sinh và phối hợp cùng với gia đình để theo dõi việc học tập của học sinh tại nhà.

Yêu cầu các nhà trường hướng dẫn giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung bài học và tài liệu hướng dẫn học sinh học tập. Trước khi tiến hành dạy học qua internet, nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm hoặc bằng các phương tiện khác để chuyển tài liệu hướng dẫn học tập đến học sinh.

Về dạy học trên truyền hình, Sở chủ trì phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình An Giang tiến hành ghi hình và phát sóng chương trình giảng dạy kiến thức học kỳ 2 từ ngày 1/4/2020. Nội dung bài giảng và lịch học cũng được Sở chỉ đạo các nhà trường gửi đến học sinh và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp theo dõi. Tuy nhiên, do khung giờ phát hình có hạn chế nên dạy học trên truyền hình chỉ tập trung ở một số môn khối 9 và khối 12.

Có đánh giá kết quả qua hình thức học trên internet

Khi dạy học qua internet và trên truyền hình, nhà trường phân công giáo viên phụ trách các môn học giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; Trực tiếp tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua việc quan sát các hoạt động học; thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet bằng hình thức phù hợp.

Kết quả đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet được sử dụng thay thế cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ, kiểm tra học kỳ chỉ được thực hiện tại nhà trường khi học sinh đi học trở lại. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục là tổ chức rà soát, hệ thống, củng cố, bổ sung kiến thức đã học qua internet và trên truyền hình mà học sinh còn hạn chế trước khi tiến hành kiểm tra.

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả việc dạy học qua internet, trên truyền hình, Sở cũng đã chỉ đạo các trường quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, động viên giáo viên tăng cường trách nhiệm, tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học qua internet.

Tích cực tìm các giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có khó khăn về điều kiện học tập với công nghệ thông tin như: Thường xuyên liên hệ để phối hợp với cha mẹ học sinh gửi bài học với nội dung được biên soạn chi tiết, hướng dẫn cụ thể để giúp các em học tập ở nhà một cách dễ dàng. Chỉ đạo giáo viên giao nhiệm vụ học tập cụ thể cho học sinh sau mỗi nội dung mà học sinh đã được học; theo đó quy định thời gian để học sinh trả kết quả học tập cho giáo viên, giáo viên chấm bài, công nhận kết quả kiểm tra thường xuyên theo quy định.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm