Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

6 tháng đầu năm 2020: Bộ GD&ĐT hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Hiếu Nguyễn. Ảnh: Thế Đại - 30/06/2020, 13:07 GMT+7 | Giáo dục
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ…

Năm 2020 được Bộ GD&ĐT xác định là năm tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học; triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh công tác thanh tra; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề "nóng", bất cập thuộc lĩnh vực GD&ĐT; tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2020 phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, trong đó đã cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 01 trong 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành; đồng thời, ban hành quyết định số 4928/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019 về Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ năm 2020.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sự nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ cấp trên giao, như: Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; điều chỉnh khung Kế hoạch thời gian năm học; tinh giản nội dung, chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019 - 2020; hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tinh giản, tổ chức dạy/học qua internet, trên truyền hình; kịp thời ban hành tiêu chí bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Cùng với đó, chủ động báo cáo và được Chính phủ cơ bản đồng ý phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, tích cực chuẩn bị các điều kiện để chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2020.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ GD&ĐT cũng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1; báo cáo Quốc hội về việc không tiếp tục tổ chức biên soạn một bộ SGK nhưng vẫn bảo đảm có đủ SGK triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới để tạo thuận lợi hơn cho việc xã hội hóa biên soạn SGK; tổ chức thẩm định, hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công tác soạn thảo văn bản được các đơn vị ưu tiên nguồn lực thực hiện, đặc biệt là soạn thảo các văn bản, đề án thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2019, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Kết luận 49 của Ban Bí thư về công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, các đơn vị cũng đã tập trung triển khai thực hiện có kết quả Kế hoạch nhiệm vụ của Bộ, các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ;

Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành được triển khai tích cực, có nhiều kết quả tốt; công tác cải cách hành chính, truyền thông nội bộ ngành được triển khai bài bản hơn.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số còn tồn tại, hạn chế, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đưa ra một số công việc cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó có việc chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non năm 2020; công tác xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020; chuẩn bị cho năm học mới và các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021... Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến nội dung liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 và tổ chức tổng kết năm học, triển khai nhiệm vụ năm học mới...


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm