Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 15/1/2014 11:24

Tại sao???

Ba bé Tí dang dạy bé Tí học bài về Ðịa lý. Bỗng Tí quay sang hỏi Ba:

- Ba ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần?

Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên:

- Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu nam trời của ba má. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước… Cuba nửa hả con?.

Tí ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:

- Vậy sao có nước Áo rồi mà vẫn có nước Hai-ti hả ba?

ST