Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 26/1/2016 00:30

Quả cầu lạ và sinh vật ngoài hành tinh

Thấy một quả cầu lạ cùng viên cảnh sát bên lề đường, nhiều người dừng xe để xem. Khi trở về xe, họ thấy một sinh vật hình người trong xe.

Tố Như (Sưu tầm)

Theo news.zing