Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 7/1/2014 21:07

Phiên dịch

Công an bắt được một tên trộm nước ngoài nên nhờ phiên dịch nói lại:

- Anh hãy khai ra nơi giấu số vàng, không thì tử hình!

Phiên dịch dịch lại, tên trộm sợ hãi khai:

- Tôi... tôi chôn trong góc bãi đất trống đằng kia!

Người phiên dịch nói lại với cảnh sát:

- Hắn nói: "Đừng mong tao khai, bắn đi..."

ST