Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 15/1/2014 21:30

Nụ cười tăng tuổi thọ

Giữa pháp trường, chính Ngọ, không khí tĩnh lặng như tờ, trời nắng chói chang không một áng mây.

Quan phủ lạnh lùng hạ lệnh: “Chém!”. Bỗng tên tử tù cười phá lên sang sảng.

Quan phủ ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại cười?

Tên tử tù từ từ mỉm cười rồi trả lời:

- Quả nhiên người xưa nói đúng. Cứ cười một lần tuổi thọ tăng thêm 10 giây.

ST