Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 12/1/2017 14:07

Những tình huống khiến người xem 'bò lăn ra cười'

Đảm bào rằng khi xem xong loạt ảnh 'chộp' những tình huống khó đỡ khiến bạn phải 'bò lăn ra cười'.

 

Ngủ thì phải thoải mái thế này chứ.

Ngủ thì phải thoải mái thế này chứ.

Cả 'cốc' to thế này thì uống bao giờ cho hết.

Cả 'cốc' to thế này thì uống bao giờ cho hết.

Cứ tưởng tượng dưới chân đầy 'tuyết' nhé.

Cứ tưởng tượng dưới chân đầy 'tuyết' nhé.

Đi chỗ khác chơi cho anh làm việc xem nào.

Đi chỗ khác chơi cho anh làm việc xem nào.

Ôi thôi, xuống nhanh cho chúng tôi nhờ.

Ôi thôi, xuống nhanh cho chúng tôi nhờ.

Giá mà chúng mình 'bơi' được thì thích hơn nhỉ?

Giá mà chúng mình 'bơi' được thì thích hơn nhỉ?

Ước muốn không bao giờ thực hiện được.

Ước muốn không bao giờ thực hiện được.

Ông anh yên tâm, hôm nay em không chạy 'quá tốc độ' đâu.

Ông anh yên tâm, hôm nay em không chạy 'quá tốc độ' đâu.

Các thím 'soi' cho kỹ nhé không lại giật mình.

Các thím 'soi' cho kỹ nhé không lại giật mình.

Phiên bản mới của 'người dơi'.

Phiên bản mới của 'người dơi'.

Trả lại chỗ cho tôi đi ngủ xem nào.

Trả lại chỗ cho tôi đi ngủ xem nào.

Cơn buồn ngủ ập đến thì làm sao mà cưỡng lại được.

Cơn buồn ngủ ập đến thì làm sao mà cưỡng lại được.

Thêm chú thích ảnh thứ 14

Gã đàn ông xem thường 'tính mạng' quá.

Gã đàn ông xem thường 'tính mạng' quá.

 

Theo Dân Việt