Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 18/1/2014 13:44

Những phát ngôn về “Rác“

Có những cách bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhưng theo kiểu này thì chỉ có ăn đòn.

Theo 24h