Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 21/4/2017 08:07

Những pha 'chữa thẹn' không thể tin nổi

May mà sàn diễn "trơn" để còn xoay kịp đấy.May mà sàn diễn "trơn" để còn xoay kịp đấy.

Với sự nhanh trí của mình, những người này đã có những pha 'chữa thẹn' mà không ai tin nổi.

Ai hiểu ý mình lại để cái ghế này ở đây nhỉ?

 

Ai hiểu ý mình lại để cái ghế này ở đây nhỉ?

Một pha 'chữa cháy' cho tội mê gái.

Một pha "chữa cháy" cho tội mê gái.

Anh chỉ đùa tí thôi, vứt vợt sao được.

Anh chỉ đùa tí thôi, vứt vợt sao được.

'Rùa' thế thì ai chơi lại được.

"Rùa" thế thì ai chơi lại được.

Pha hụt chân lại thành màn biểu diễn đẹp mắt.

Pha hụt chân lại thành màn biểu diễn đẹp mắt.

Minh chứng cho câu 'tay nhanh hơn não' là đây.

Minh chứng cho câu "tay nhanh hơn não" là đây.


Theo Chém gió
Dân Việt