Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 3/1/2014 05:15

Khi mẹ vắng nhà

Khi mẹ đi vắng, ở nhà chỉ có 2 bố con và 1 con heo, họ sẽ xoay xở thế nào với cuộc sống hằng ngày?

Sưu tầm