Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 18/8/2017 16:46

Kẻ chịu tội ăn vụng

Kẻ chịu tội ăn vụng

 Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:
- Sao trông cậu buồn thế?

- Con mèo nhà tớ đi lạc mất rồi.

- Cậu nhớ nó à?

- Không!

- Thế thì làm sao?

- Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.

- !!!

Theo Tất Nhiên
vnexpress