Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 27/10/2014 21:15

Đuôi đâu?

Đuôi đâu?

Meri, con đang vẽ gì thế?

- Con vẽ con chó ạ.

- Thế đuôi của nó đâu?

- Vẫn còn đang nằm trong hộp tô màu ạ.

 

***********

Nói tránh

Từ đầu năm học tới giờ, con được mấy điểm mười rồi?

- So với cùng kỳ năm ngoái thì ít hơn một điểm.

- Thế năm ngoái con được mấy điểm mười?

- Một điểm.

*********

Lỗi để học

Sasa, hôm qua em có học bài không?

- Thưa thầy có ạ.

- Thế tại sao bài của em có nhiều lỗi thế?

- Nhưng thưa thầy cũng nói là có thể học hỏi từ những lỗi lầm cơ mà?

Theo 24h

Tin tiêu điểm