Bản in

Cười

Thứ Bảy, 19/11/2016 16:09

Đổi kiểu

Chuột nhắt: Chúng mình cứ kêu “chít chít” nên bị loài người ghét. Phải đổi kiểu kêu mới thôi!

- Chuột xạ: Thế phải kêu như thế nào mới không bị ghét?

- Chuột nhắt: Tớ thấy chuột máy tính toàn kêu “click, click” mà được mọi người xúm nhau nâng niu. Hay mình cũng kêu như thế?!

- Chuột xạ: Cách hay!

*******

Phim hoạt hình

Chuột con nói với Chuột mẹ…

- Chuột con: Mẹ ơi, ngày mai mẹ cho con đi học thêm nha mẹ!

- Chuột mẹ: Ờ, mà con tính đi học thầy nào?

- Chuột con: Dạ, con đi học thầy Jerry trong phim hoạt hình ạ!

- Chuột mẹ: Hả?!

Theo thieunien