Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 27/2/2015 13:38

Cha nào con nấy!

Thật đúng là "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh"!
"F1" chuẩn từ sống mũi đến bờ môi.
"Anh em tớ lúc ngủ cũng phải ton-sur-ton".
Con giống cha từ ngấn mỡ bụng...
Con giống cha từ ngấn mỡ bụng...
đến khuôn mặt đăm chiêu khi xem show Bikini.
...đến khuôn mặt đăm chiêu khi xem show Bikini.

Thanh niên
Thanh niên "cứng"!

Phong cách quần... tụt cũng di truyền?
Phong cách quần... tụt cũng di truyền?

Theo baodatviet