Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 30/8/2016 21:10

Cặp giò lừa tình bao chàng trai

Khi bạn sẵn lòng đớp thính mà chẳng đứa nào chịu thả; tập thể dục kiểu đố ai bắt chước...
cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai

Trong phòng tắm, ai cũng là ca sĩ.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-1

Bám chắc vào nhé cưng anh tăng tốc đây.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2

Em đã mấy chục cái xuân xanh rồi, sao anh còn chưa xuất hiện.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-3

Muốn được sống đúng bản chất cũng khó lắm.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-4

Đầu năm học hết tiền mua quần áo.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-5

Khi bạn sẵn lòng đớp thính mà chẳng đứa nào chịu thả.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-6

Nhìn cặp giò ngon nghẻ tưởng mỹ nữ nào, ai dè bị lừa tình...cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2

Thú cưng của em đặc biệt không?

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2-1

Tập thể dục kiểu này đố ai bắt chước đấy.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2-2

Hòa chung bầu không khí.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2-3

Cứ có tiền là đi ăn chơi thì bảo sao.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2-4

Sữa tươi nguyên chất uống liền nhé.

cuoi-te-ghe-30-8-cap-gio-lua-tinh-bao-chang-trai-2-6

Có trời biết để chụp được bức ảnh này em phải vất vả tạo dáng thế nào.

Theo Maru
Ione