Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 29/8/2016 10:07

Bắt chước trai đẹp 6 múi phiên bản lỗi

Yêu em nhiều như sao buổi sáng; nghe lời mẹ dặn mà vẫn bị ăn đòn...
cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi

Xin chú thích đây là vẻ mặt chán đời của em.

cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi-1

Bắt chước trai đẹp 6 múi phiên bản lỗi.

Khi bạn cầm nhiều tiền nhưng thật ra bạn chẳng có đồng nào.

Khi bạn cầm nhiều tiền vậy nhưng thật ra bạn chẳng có đồng nào.

cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi-3

Nghe lời mẹ dặn mà vẫn bị ăn đòn.

cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi-6

Xem em tập chuẩn mẫu chưa.

cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi-2-1

Tìm niềm vui trong bão lụt.

cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi-2-2

Giống bò lai mới xuất hiện.

cuoi-te-ghe-29-8-bat-chuoc-trai-dep-6-mui-phien-ban-loi-2-3

Xách em nó về nhà mới.

Theo Maru
Ione