Bản in

Cười

Thứ Bảy, 3/12/2016 18:12

Anh đã có vợ

Chồng nói với vợ:

- Em yêu, chúng ta thật là hòa thuận. Chúng ta chung sống với nhau đã 10 năm rồi, mà không cãi nhau một lần nào.

- Em cũng biết là như thế, đồ vừa hèn vừa nhát ạ!

*********

* Cô vợ hay ghen trách chồng:

- Anh đến là tệ. Hễ anh cứ trông thấy một phụ nữ xinh đẹp là anh quên phắt ngay là anh đã có vợ.

- Ngược lại - chồng cãi - chính khi đó anh luôn chợt nhớ ra rằng anh đã có vợ.

Theo K.T
TTVH