Xả xì trét

Uống thêm cho chắc

Uống thêm cho chắc

  Hai bợm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một người thốt lên: