Xả xì trét

Nhà là nơi nguy hiểm nhất

Nhà là nơi nguy hiểm nhất

 Một người đàn ông gặp bạn mình bộ dạng thảm thương đang lê từng bước tập tễnh ngoài đường , liền hỏi: