Xả xì trét

15 phát minh quái đản

15 phát minh quái đản

Nhìn thì vui mắt nhưng chẳng có mấy ai đủ dũng cảm để sử dụng những sản phẩm kỳ cục này.