Vi tính

Trẻ em đang tìm kiếm gì trên mạng Internet?

Trẻ em đang tìm kiếm gì trên mạng Internet?

GD&TĐ - Một báo cáo mới nhất của Kaspersky Lab dựa trên thống kê từ các giải pháp sở hữu tính năng bảo vệ trẻ em của hãng đã ghi nhận lại các hoạt động trực tuyến của trẻ em trong vòng 6 tháng qua.