Vi tính

Robot có khả năng lái máy bay

Robot có khả năng lái máy bay

 Alias là robot có hình dạng như cánh tay của phi công, có khả năng lái và đáp các loại máy bay từ cỡ nhỏ đến lớn, hiện được Boeing phát triển và đưa vào sử dụng trong tương lai.