Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 4/2/2013 14:58

Xuân này xin chữ trên phố ông đồ

Xuân này xin chữ trên phố ông đồ

(GD&TĐ)- Khác với mọi năm, xuân này phố ông đồ vẫn còn khá vắng vẻ. Nhiều bạn trẻ cho biết do đã thành thông lệ nhiều năm trở lại đây cứ đến tết cổ truyền lại đến xin chữ các trên phố ông đồ (Văn Miếu- Hà Nội) nên tết này không vội đến sớm mà thong thả sát tết mới lên xin chữ.

(GD&TĐ)- Do còn khá sớm nên phố ông đồ (Văn Miếu- Hà Nội) vẫn còn khá vắng vẻ. Nhiều bạn trẻ cho biết do đã thành thông lệ nhiều năm trở lại đây cứ đến tết cổ truyền lại đến xin chữ các trên phố ông đồ  nên tết này không vội đến sớm mà thong thả sát tết mới lên xin chữ. 

 Phố ông đồ mở cửa khá sớm. (Ảnh, gdtd.vn)
 
 Năm nay, nhiều nhà thư pháp trang trí cành đào đón xuân. (Ảnh, gdtd.vn)
 
 Do nhàn nhã nhiều ông đồ tụ tập uống trà. (Ảnh, gdtd.vn)
 
 Các bạn trẻ đến xin chữ sớm. (Ảnh, gdtd.vn)
 
Bản  xem trước của một bức thư pháp. (Ảnh, gdtd.vn)
 
 Dồn tâm lực vào nét chữ. (Ảnh, gdtd.vn)
 
Nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm tại phố ông đồ. (Ảnh, gdtd.vn)
 
 Ảnh, gdtd.vn
 
 Phóng viên sáng tác trên phố ông đồ. (Ảnh, gdtd.vn)
 
Bức thư pháp lớn. (Ảnh, gdtd.vn)
  
9.jpg
Nét vắng vẻ trên phố ông đồ. (Ảnh, gdtd.vn)
  
 Hải An