Văn hóa

Điều không ngờ về vợ chồng NSND Lê Khanh

Điều không ngờ về vợ chồng NSND Lê Khanh

"Không cứ phải ngày lễ đâu, đó là khẩu hiệu. Cái quý là bố của các con tôi, ngoài hoa ra còn luôn bất ngờ hoặc sẵn sàng tặng vợ cả một trời sương sớm mùa thu hay rong ruổi phố quán ven hồ.”, Lê Khanh tiết lộ.