Bản in

Tuyển sinh

Chủ Nhật, 6/3/2011 22:29

Trường mầm non tư thục phải có ít nhất 50 trẻ

Trường mầm non tư thục phải có ít nhất 50 trẻ

(GD&TĐ)-Một trong những điều kiện để nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép hoạt động giáo dục là phải có từ 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

(GD&TĐ)-Một trong những điều kiện để nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép hoạt động giáo dục là phải có từ 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Trường mầm non DREAM FOR KIDS
Giờ ăn của các cháu trường mầm non tư thục Dream for kids

Cùng với đó, phải có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục; có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định; địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động; có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo qui định của Bộ GD&ĐT, phù hợp với cấp học; có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định có Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục...

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục; Trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Nhà trường, nhà trẻ tư thục sẽ bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi để xảy ra một trong các trường hợp: Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ; Vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành; Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục; Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục...

Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, để được cho phép thành lập khi đảm bảo có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định; phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo theo quy định; người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ các tiêu chuẩn được quy định, có bản cam kết đảm  bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Đặc biệt, số lượng trẻ em trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ...

Những nội dung này được nêu ra tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi.

Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến đối tượng áp dụng; Nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện thành lập và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục, thẩm quyền cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục, hồ sơ cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục, trình tự, thủ tục cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục, xử lý vi phạm...

Cũng theo dự thảo này, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có nhiệm vụ tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hàng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo bằng văn bản với cấp có thẩm quyền...

Văn bản này không áp dụng đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có yếu tố nước ngoài.

Lập Phương