Bản in

Tuyển sinh

Thứ Tư, 6/1/2010 09:52

Học bổng của Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ (IN.WBI)

Học bổng của Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ (IN.WBI)

(GD&TĐ)- Cơ quan hợp tác quốc tế của Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ và vùng Wallonie) thành lập chương trình học bổng mới – Học bổng tài năng In-Wallonie-Bruxelles (IN.WBI).

Những ứng viên có mong muốn theo học các khóa đào tạo chuyên sâu hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành tại các trường đại học của Wallonie-Bruxelles hoặc các trường được cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ tài trợ là đối tượng hướng tới của chương trình.

IN.WBI có các loại hình học bổng: Học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn tối thiếu 1 năm và được gia hạn tối đa là 2 lần; học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng dành cho trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, học bổng này không bao gồm cấc chi phí nghiên cứu thực địa của các ứng viên.

Các lĩnh vực được IN.WBI ưu tiên là: Vận tải và Lo-gis-tic; Cơ khí; Khoa học đời sống; Nông nghiệp – Công nghiệp; Hàng không – Vũ trụ. Ngoài ra, tất cả các lĩnh vực khác thuộc Khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng đều có thể được xem xét.

Lưu ý: các ứng viên khi nộp hồ sơ học bổng cần phải nộp giấy chứng nhận đồng ý tiếp nhận ứng viên của trường ĐH, cơ quan nghiên cứu của Wallonie-Bruxelles.

Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu 1 năm, thời hạn nộp học bổng là 1/3/2010 với niên học 2010-2011 và ngày 1/3/2011 với niên học 2011-2012.

Đối với học bổng nghiên cứu, nhận hồ sơ 3 lần/ năm. Các thời hạn nộp sắp tới là: 1/2/2010 với thời gian học tập giữa tháng 6 và tháng 9/2010; ngày 1/5/2010 với thời gian học tập dự kiến giữa tháng 10/2010 và tháng 1/2011; ngày 1/10/2010 với thời gian học tập giữa tháng 2 và tháng 5/2011.

Mẫu đơn xin cấp học bổng và tài liệu cần thiết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh xem trên website: http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132990_media&userid=&lang=ln1&rubr=bourse+bourses.

Hồ sơ hoàn chỉnh gửi qua thư điện tử: e.vandelook@wbi.be

Đan Thảo